Bedre Psykiatri Sønderborg

SpeakerScore Profile
×
Frivillighedens Hus, Perlegade 50, 6400 Sønderborg

BEDRE PSYKIATRI Sønderborg er en lokalafdeling af pårørendeforeningen BEDRE PSYKIATRI.

Vi ønsker at støtte pårørende til psykisk syge i Sønderborg Kommune via oplysning, PårørendeCafeer, samtalegrupper og andre aktiviteter.
Er du pårørende til en psykisk syg, er du velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad du kan bruge os til.
Kontaktperson:
Peer Mikkelsen

billeder fra events

Subscriber Image Subscriber Image

eventkalender

Tidligere events

9. mar. 2023

Pårørende Café: "Mit Sindssyge Liv" ved Gitte Hedegaard

At skabe håb når livet gør ondt.
Et hudløst ærligt foredrag om en barsk opvækst med en skizofren mor, alkoholmisbrug i hjemmet, fysisk og psykisk vold, seksuelle overgreb og en spiseforstyrrelse. Om hvilke fatale konsekvenser det fik, at voksne omkring Gitte Hedegaard var berøringsangste og aldrig spurgte "Hvordan har du det?" Et foredrag om et turbulent voksenliv med angst, stress og depressioner og om, hvordan man kan LEVE fremfor kun at overleve trods diagnoserne ADHD og bipolar lidelse.

Et foredrag om tabuisering, fordomme, stigmatisering og om, hvad vi ALLE kan gøre, så flere mennesker trives bedre. Som mennesker opererer vi alle med mange forskellige "masker". Gitte Hedegaards "masker" var livsnødvendige i mange år, men det krævede en lang kamp, at få dem pillet af igen. Ofte kan alt på overfladen virke, som om det hele er i den skønneste orden, men ingen ved hvilket enormt stort kaos, der hersker indeni.

Gitte Hedegaard er uddannet som folkeskolelærer og arbejder som lærer på den lukkede behandlingsinstitution Koglen. I 2019 startede Gitte Hedegaard egen foredrags- og konsulentvirksomhed, hvor børn og unges mentale trivsel er omdrejningspunktet. Marts 2020 udgav Gitte Hedegaard bogen Mit Sindssyge Liv og samme år udgav hun en podcastserie af samme navn.

En anden del af foredraget vil være fakta omkring psykiske lidelser og om børn og unges mentale trivsel. Vores kære børn og unge er unægteligt Gitte Hedegaards store hjertebarn og statistikkerne over deres trivsel er yderst bekymrende.

Med dette foredrag er målet at skabe åbenhed, mere viden, tid til selvrefleksion og ad den vej hjælpe nogle af de mennesker, der har allermest brug for det.

Gratis - tilmeld her: https://bedrepsykiatrisoenderborg.nemtilmeld.dk/36/

9. feb. 2023

"10 årsplanen for psykiatrien – kommer den til at gøre en forskel?" ved generalsekretær Jane Alrø Sørensen

I efteråret blev et bredt flertal i folketinget enige om en politisk aftale om en 10 årsplan for psykiatrien sammen med udmøntningen af første etape af planen. Aftalen er et godt første skridt i indsatsen med at styrke psykiatrien – om det lykkes, afhænger 100% af, om det brede flertal bag aftalen fortsat sikrer prioritering af psykiatrien. Oplægget gennemgår den politiske aftale og første etape af 10 årsplanen og lægger op til debat om indholdet, ambitionsniveauet og de kommende etaper af planen.

Vi får besøg af generalsekretær i Bedre Psykiatri, Jane Alrø Sørensen. Vi glæder os til at møde Jane Alrø Sørensen her i Sønderborg og få et indblik i forløbet med 10-årsplanen for psykiatrien og hvilken forskel den vil gøre. Jane Alrø Sørensen har et stort kendskab til Bedre Psykiatri, hvor hun har arbejdet i godt 9 år, idet hun først var sekretrariatsleder og nu er generalsekretær.

Gratis at deltage, tilmeld her: https://bedrepsykiatrisoenderborg.nemtilmeld.dk/35/

12. jan. 2023

PårørendeCAFE: ”Hvis man ikke har nogen angst, så lever man jo heller ikke”, ved Katja Stock Pekruhn.

Katja Stock Pekruhn er mentor, hypnoterapeut og foredragsholder og hun har siden barnsben lidt af angst. Først omkring slut 30´erne begyndte hun at åbne op for hendes tanker, hvilket i sig selv var meget angstprovokerende.

Et foredrag der indeholder:
- En større viden om angst og at der er en vej ud af helvedet.
- En læring om teknikker og værktøjer der gør livet lettere når du har angst.
- Personlig udvikling så du bliver mere robust og accepterer dig selv som den du er.
- Bevidstgørelse af åbenhed.
- Viden om hvad man kan gøre når ens nære relationer har angst.
- Åbenhjertighed, hvor der er rum til at være dig.