Jimmy Gørtz

SpeakerScore Profile
×
Forfatter, digter, foredragsholder

Mønsterbryder, forfatter, digter, foredragsholder. Overlever af en opvækst med anbringelse på børnehjem og hjembringelse til en far, hvor jeg daglig blev udsat for fysisk og psykisk tortur.

Hvad har en Mønsterbryder, et mælkebøttebarn og en af Underdanmarks jægersoldater til fælles ?

De er nogle af de synonymer, jeg har fået hæftet på mig, fordi jeg har overlevet en opvækst med anbringelse på børnehjem og en hjembringelse til min far, hvor jeg daglig blev udsat for fysisk og psykisk tortur.

Mine opvækst vilkår til trods, så har jeg gennem en lang årrække haft topposter i mit erhvervsliv. Jeg har bevidst valgt den karrierer fra. I dag arbejder jeg som Sikkerhedsleder i Banedanmark. Det giver mig tid til at lave frivilligt arbejde i Røde Kors, DAV - De Anbragtes Vilkår og Bryd Tavsheden som er organisationer der hjælper socialt udsatte samt børn og unge.

I tillæg er jeg initiativtager til foreningen Tidligere Anbragte Seniorer. Det er en forening, hvor tidligere anbragte mødes for at udveksle erfaringer og støtte hinanden.

Jeg er forfatter til biografien, “Det er bag masken, at sandheden gemmer sig” og digtsamlingerne, “Nogen gange så gemmer jeg mig” og “Kun for at blive fundet igen”, "Og høre, at jeg at været savnnet".

eventinformation

SpeakerScore Professional Profile
Pris: Ikke specificeret
varighed: Ikke specificeret
Sted: Hele landet.

Pris: Honorar aftales parterne imellem.

Honoraret skal doneres til en organisation som støtter børn og unge.

Varighed: 60 - 90 min.

Foredragsholder ønsker kun at få dækket sine rejse- og transportomkostninger.


billeder fra events

Jimmy Gørtz - billeder fra events Jimmy Gørtz - billeder fra events Jimmy Gørtz - billeder fra events Jimmy Gørtz - billeder fra events

kontakt Jimmy Gørtz

Kontakt Jimmy Gørtz via formularen her, så vil Jimmy Gørtz vende tilbage hurtigst muligt. Det er gratis. Du er ikke forpligtet til at benytte det tilbud, du modtager.

eventkalender

Tidligere events

5. okt. 2023

Hvorfor er arbejdsmiljø så vigtigt?

Hvorfor er et sikkert og sund arbejdsmiljø så vigtig?

En arbejdsulykke ramme ikke kun den tilskadekomne med evt. fysiske eller psykiske skader samt evt nedsat livkvalitet. Alt efter ulykkens alvor får den også konsekvenser for en mulig ægtefælle/partner, evt. børn, familie, venner mm.

Foredraget tager afsæt i de erfaringer, som foredragsholderen har været udsat for i sin opvækst som en konsekvens af, de arbejdsulykker hans far var udsat for.

I tillæg fortælles der også om, hvorledes, det har påvirket foredragsholderen ift. hans egen erhvervskarrierer fra flymekanikerlærling til HR Director og Adm.dir.

Hvorfor er arbejdsmiljø så vigtigt?

Arrangør:

Dansk Jernbaneforbund

26. sep. 2023

Det er bag masken, at sandheden gemmer sig

Foredragsholderen fortæller om sin opvækst i en dysfunktionel familie med fysisk og psykisk vold og druk.

Om sin anbringelser i familiepleje og børnehjem samt hjembringelsen til sin alkoholiske, voldelige og syge far. Om hvordan han fra sit 10. år måtte tage ansvar for sig selv og sin lillebror.

Hvilke konsekvenser opvæksten har fået for ham i hans privat-, familie- og arbejdsliv.

Det er bag masken, at sandheden gemmer sig

Arrangør:

Blixen gruppen

18. sep. 2023

Det er bag masken, at sandheden gemmer sig

Foredragsholderen fortæller om sin opvækst i en dysfunktionel familie med fysisk og psykisk vold og druk.

Om sin anbringelser i familiepleje og børnehjem samt hjembringelsen til sin alkoholiske, voldelige og syge far. Om hvordan han fra sit 10. år måtte tage ansvar for sig selv og sin lillebror.

Hvilke konsekvenser opvæksten har fået for ham i hans privat-, familie- og arbejdsliv.

Det er bag masken, at sandheden gemmer sig

Arrangør:

Ældresagen Herlev

7. sep. 2023

Hvorfor er arbejdsmiljø så vigtig

Hvorfor er et sikkert og sund arbejdsmiljø så vigtig?

En arbejdsulykke ramme ikke kun den tilskadekomne med evt. fysiske eller psykiske skader samt evt nedsat livkvalitet. Alt efter ulykkens alvor får den også konsekvenser for en mulig ægtefælle/partner, evt. børn, familie, venner mm.

Foredraget tager afsæt i de erfaringer, som foredragsholderen har været udsat for i sin opvækst som en konsekvens af, de arbejdsulykker hans far var udsat for.

I tillæg fortælles der også om, hvorledes, det har påvirket foredragsholderen ift. hans egen erhvervskarrierer fra flymekanikerlærling til HR Director og Adm.dir.

Hvorfor er arbejdsmiljø så vigtig

Arrangør:

3F Lyngby

18. aug. 2023

Det hele menneske

Det hele menneske.

Hvordan har min opvækst i en dysfunktionel familie, med ophold i familiepleje og anbringelse på børnehjem, påvirket min erhvervsmæssige karrierer.

Det hele menneske

Arrangør:

Keylane