Talk

Pårørende Café: "Trivsel i familier med autistiske børn"

SpeakerScore Professional Profile
Jun 8, 2023 19:00 - 21:00(Europe/Copenhagen)
Organizer: Bedre Psykiatri, Sønderborg

About event

Number of participants: Max 60

Når man er forælder til et autistisk barn, skal man pludselig til at redefinere sit forælderskab. Man risikerer at møde mistro og manglende forståelse fra omgivelserne, alt imens en stor del af tiden går med at tilpasse rammer og møde sit barn i en verden det kan tage tid at finde hoved og hale i. Som forælder kan det være en kæmpe omvæltning og opgave, særligt hvis barnet mistrives, og man kan nemt glemme sig selv. Derudover kan det påvirke søskende i varierende grad; måske fordi børnenes forskelligheder vanskeliggør at mødes i noget fælles, eller måske fordi nogle af børnene går med en følelse af ikke at blive set. Hvordan navigerer man i dét?

Formålet med dette oplæg er at give konkrete værktøjer og komme med relaterbare eksempler på hvordan man kan højne trivslen i familier hvor der er autistiske børn. Det gælder både trivslen hos forældrene, de autistiske børn selv og eventuelle søskende (både neurodivergente og neurotypiske).

For hvordan passer man på sig selv når der er autisme i familien? Hvordan mødes man på tværs af neurotyper? Hvad gør man når behovene hos søskende er modsatrettede? Og hvordan sikrer man at alle familiemedlemmer bliver set og hørt? Det giver jeg mit indefraperspektiv på som både forælder til autistiske børn, via erfaringen fra min egen barndom som autist og ikke mindst gennem mit daglige virke som autistisk forandringsagent, hvor jeg taler med hundredvis af mennesker om lignende problematikker. Jeg glæder mig til at give jer min opskrift på det gode familieliv med autisme.

event calendar